#HALMTAGABAG

AS SEEN ON

THE BENTO BAGPACK | FIGUE

$ 1,600 | 6,000 AED

THE CHILLUXE | FIGUE

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | FIGUE

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | POUDRE

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | POUDRE

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | FIGUE

$ 2,100 | 7,600 AED

THE BABY BOXER | PAPAYA

$ 1,400 | 5,000 AED

THE CHILLUXE | AVO

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | AVO

$ 2,100 | 7,600 AED

THE BOXER | LIN

$ 1,900 | 7,100 AED

THE BENTO BAGPACK| BESPOKE LIMITED EDITION MANGO

$ 1,600 | 6,000 AED

THE TOTE | LIN

$ 2,500 | 9,500 AED

THE TOTE | LIN

$ 2,500 | 9,500 AED

THE CHILLUXE | AVO

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | AVO

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | POUDRE

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | HIMMEL

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | HIMMEL

$ 2,100 | 7,600 AED

THE TUTTI | AVO

$ 950 | 3,500 AED

THE TUTTI | AVO

$ 950 | 3,500 AED

THE TUTTI | LE GRAND BLEU

$ 950 | 3,500 AED

THE CHILLUXE | POUDRE

$ 2,100 | 7,600 AED

THE TUTTI | AVO + LIN

$ 950 | 3,500 AED

THE CHILLUXE | POUDRE

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | POUDRE

$ 2,100 | 7,600 AED

THE BABY BOXER | AVO

$ 1,400 | 5,000 AED

THE TOTE | LIN

$ 2,500 | 9,500 AED

THE TUTTI | AVO

$ 950 | 3,500 AED

THE TUTTI | AVO

$ 950 | 3,500 AED

THE CHILLUXE | AVO

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | HIMMEL

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | POUDRE

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | AVO

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | AVO

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | AVO

$ 2,100 | 7,600 AED

THE TUTTI | LIN

$ 950 | 3,500 AED

THE TUTTI | LIN

$ 950 | 3,500 AED

THE BOXER | LIN

$ 1,900 | 7,100 AED

THE BOXER | LIN

$ 1,900 | 7,100 AED

THE BOXER | LIN

$ 1,900 | 7,100 AED

THE CHILLUXE | LE GRAND BLEU

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | LE GRAND BLEU

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | LE GRAND BLEU

$ 2,100 | 7,600 AED

THE TUTTI | AVO

$ 950 | 3,500 AED

THE TOTE | AVO

$ 2,500 | 9,500 AED

THE TUTTI | AVO

$ 950 | 3,500 AED

THE BOXER | AVO

$ 1,900 | 7,100 AED

THE BOXER | AVO

$ 1,900 | 7,100 AED

THE TOTE | LE GRAND BLEU

$ 2,500 | 9,500 AED

THE BABY BOXER | AVO

$ 1,400 | 5,000 AED

THE BABY CHILLUXE | MANGO

$ 1,400 | 5,000 AED

THE BOXER | AVO

$ 1,900 | 7,100 AED

THE TOTE | AVO

$ 2,500 | 9,500 AED

THE CHILLUXE | AVO

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | AVO

$ 2,100 | 7,600 AED

THE CHILLUXE | AVO

$ 2,100 | 7,600 AED